chat icon

Kalendarz gospodarczy

Czas
Waluta
Kraj
Wpływ
Wydarzenia
Okres
Obecnie
Prognoza
Poprzednio
00:45
CHF
Szwajcaria
Produkt krajowy brutto k/k
I kw.
 
0.3%
0.4%
00:45
CHF
Szwajcaria
Produkt krajowy brutto r/r
I kw.
 
0.9%
0.4%
01:00
GBP
Wielka Brytania
Krajowe ceny domów m/m
Maj
 
0.3%
0.2%
01:00
GBP
Wielka Brytania
Krajowe ceny domów r/r
Maj
 
4.8%
4.9%
01:30
SEK
Szwecja
Swedbank badanie PMI
Maj
 
53.8
54
02:00
NOK
Norwegia
PMI przetwórstwa
Maj
 
48.5
48
02:15
EUR
Hiszpania
PMI przetwórstwa
Maj
 
52.6
53.5
02:15
CHF
Szwajcaria
Sprzedaż detaliczna r/r
Kwiecień
 
-0.8%
-1.3%
02:30
CHF
Szwajcaria
SVME PMI przetwórstwa
Maj
 
54
54.7
02:45
EUR
Włochy
PMI przetwórstwa
Maj
 
53
53.9
02:50
EUR
Francja
Końcowy PMI przetwórstwa
Maj
 
48.3
48.3
02:55
EUR
Niemcy
Końcowy PMI przetwórstwa
Maj
 
52.4
52.4
03:00
EUR
strefa euro
Końcowe PMI przetwórstwa
Maj
 
51.5
51.5
03:30
GBP
Wielka Brytania
Pozwolenia hipoteczne
Kwiecień
 
67 950
71 400
03:30
GBP
Wielka Brytania
Kredyt konsumencki netto
Kwiecień
 
1.6 mld GBP
1.9 mld GBP
03:30
GBP
Wielka Brytania
Podaż pieniądza M4 m/m
Kwiecień
 
0.2%
-0.4%
03:30
GBP
Wielka Brytania
Podaż pieniądza M4 r/r
Kwiecień
 
-
1.6%
03:30
GBP
Wielka Brytania
Przetwórstwo CIPS
Maj
 
49.6
49.2
08:45
USD
Stany Zjednoczone
Końcowy PMI przetwórstwa
Maj
 
50.5
50.5
09:00
USD
Stany Zjednoczone
Wydatki konstrukcyjne m/m
Kwiecień
 
0.6%
0.3%
09:00
USD
Stany Zjednoczone
ISM przetwórstwa
Maj
 
50.5
50.8
13:00
USD
Stany Zjednoczone
Beige Book
01.06.2016
 
-
-
20:30
AUD
Australia
Sprzedaż detaliczna m/m
Kwiecień
 
-
0.4%
20:30
AUD
Australia
Bilans handlowy
Kwiecień
 
-
-2.2 mld AUD
00:45
Produkt krajowy brutto k/k
SzwajcariaCHF
Okres
I kw.
Obecnie
 
Prognoza
0.3%
Poprzednio
0.4%
Produkt krajowy brutto (PKB) określa ilościowo wydajność gospodarczą w krajowej gospodarce. Jest oceną wartości dóbr i usług wyprodukowanych w kraju chyba, że nie są używane jako zaczątek dla produkcji innych dóbr lub usług, innymi słowy jest to wartość dodana. PKB obliczane jest jako cena w bieżącym i poprzednich latach. Dla cen w poprzednich latach PKB pokazuje realny roczny rozwój gospodarczy, czyli nie uprzedzony przez ewolucję cen. PKB może być obliczany na trzy różne sposoby: jako podejście do produkcji, podejście do dochodu, podejście do wydatków. Od strony wydatków PKB może być mierzony następująco: PKB = końcowe wydatki na konsumpcję prywatną + końcowe wydatki rządu na konsumpcję + stała formacja kapitału brutto + zmiany w inwentarzach + nabycie minus zbycie wartościowych elementów + eksporty – importy. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do poprzedniego kwartału.
00:45
Produkt krajowy brutto r/r
SzwajcariaCHF
Okres
I kw.
Obecnie
 
Prognoza
0.9%
Poprzednio
0.4%
Produkt krajowy brutto (PKB) określa ilościowo wydajność gospodarczą w krajowej gospodarce. Jest oceną wartości dóbr i usług wyprodukowanych w kraju chyba, że nie są używane jako zaczątek dla produkcji innych dóbr lub usług, innymi słowy jest to wartość dodana. PKB obliczane jest jako cena w bieżącym i poprzednich latach. Dla cen w poprzednich latach PKB pokazuje realny roczny rozwój gospodarczy, czyli nie uprzedzony przez ewolucję cen. PKB może być obliczany na trzy różne sposoby: jako podejście do produkcji, podejście do dochodu, podejście do wydatków. Od strony wydatków PKB może być mierzony następująco: PKB = końcowe wydatki na konsumpcję prywatną + końcowe wydatki rządu na konsumpcję + stała formacja kapitału brutto + zmiany w inwentarzach + nabycie minus zbycie wartościowych elementów + eksporty – importy. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
01:00
Krajowe ceny domów m/m
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
0.3%
Poprzednio
0.2%
Ceny mieszkań w skali kraju mierzą zmianę w wartości spowodowanej z inflacją z użyciem metody statystycznej tworzącej „średni dom”. Używając ogromnej większości danych hipotecznych w skali kraju, indeks kalkuluje ceny „średniego domu” z dostępnych opcji. „Średni dom” reprezentuje średnią cenę z grupy „100 własności”, każda z 10 reprezentatywnymi opcjami (rodzaj własności, czy jest nowa, region, charakterystyka sąsiedztwa na poziomie lokalnym i parlamentarnym, całościowa powierzchnia, liczba sypialni i łazienek, rodzaj garażu, stan centralnego ogrzewania). Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
01:00
Krajowe ceny domów r/r
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
4.8%
Poprzednio
4.9%
Ceny mieszkań w skali kraju mierzą zmianę w wartości spowodowanej z inflacją z użyciem metody statystycznej tworzącej „średni dom”. Używając ogromnej większości danych hipotecznych w skali kraju, indeks kalkuluje ceny „średniego domu” z dostępnych opcji. „Średni dom” reprezentuje średnią cenę z grupy „100 własności”, każda z 10 reprezentatywnymi opcjami (rodzaj własności, czy jest nowa, region, charakterystyka sąsiedztwa na poziomie lokalnym i parlamentarnym, całościowa powierzchnia, liczba sypialni i łazienek, rodzaj garażu, stan centralnego ogrzewania). Jest to zmiana procentowa w stosunku do tego samego okresu w poprzednim roku.
01:30
Swedbank badanie PMI
SzwecjaSEK
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
53.8
Poprzednio
54
Silf (wcześniej I&L) i Swedbank AB (w tamtym czasie Sparbanken Sweden) stworzyli pierwsze wspólne wewnętrzne wyliczenie 'Indeksu Managerów ds. Zakupów' dla pięciu indeksów (PMI) w Grudniu 1994 roku. Dokładnie rok później indeks został po raz pierwszy ogłoszony publicznie. W Szwecji Indeks Managerów ds. Zakupów znany jest jako indeks ICI. Ok. 200 managerów ds. zakupów w sektorze przetwórczych pytanych jest o Nowe Zamówienia, produkcję, Zatrudnienie, Czasy Dostaw (wewnątrz firmy) i Inwentarze (zakupiony materiał). Linia podziału pomiędzy wzrostem i spadkiem – zgodnie z amerykańską praktyką = została wyznaczona na całkowitym indeksie jako 50.
02:00
PMI przetwórstwa
NorwegiaNOK
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
48.5
Poprzednio
48
Indeks Managerów ds. zakupów (PMI) bazowany jest na comiesięcznych badaniach kwestionariuszowych wśród ostrożnie wybranych firm, które mogą dostarczyć wstępnej informacji o tym co naprawdę dzieje się w prywatnym sektorze gospodarki przez wyłapywanie zmian w takich elementach jak wynik końcowy, nowe zamówienia, poziomy akcji, zatrudnienie i ceny w sektorze przetwórczym. PMI jest pierwszym wskaźnikiem ekonomicznym dla każdego miesiąca, dostarczającym dokładny dowód na zmiany w warunkach ekonomicznych zdecydowanie przed porównywalnymi statystykami rządowymi. Indeks jest prezentowany jako indeks z wartościami od 1 do 100. Wartości pow. 50 wskazują na dobry obraz gospodarki. Jednocześnie wskaźniki poniżej 50 oznaczają, że obraz gospodarki nie jest tak korzystny.
02:15
PMI przetwórstwa
HiszpaniaEUR
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
52.6
Poprzednio
53.5
Indeks Managerów ds. zakupów (PMI) bazowany jest na comiesięcznym badaniu kwestionariuszowym na ostrożnie wybranych firmach, które dostarczają wstępne wskaźniki tego co naprawdę dzieje się w prywatnym sektorze gospodarczym poprzez wyłapywanie zmian w zmiennych takich jak wynik końcowy, nowe zamówienia, poziomy akcji, zatrudnienia i ceny w sektorze przetwórstwa. PMI jest pierwszym wskaźnikiem ekonomicznym każdego miesiąca, dostarczającym rzetelnego dowodu na zmianę warunków gospodarczych zdecydowanie przed pojawieniem się statystyk rządowych. Indeks prezentowany jest jako indeks o wartościach od 1 do 100. Wartości powyżej 50 wskazują na to, iż obraz gospodarki jest pozytywny. Jednocześnie odczyty poniżej 50 oznaczają, że przyszły obraz jest mniej korzystny. Badanie przeprowadza Markit Economics we współpracy z AERCE (www.aerce.org).
02:15
Sprzedaż detaliczna r/r
SzwajcariaCHF
Okres
Kwiecień
Obecnie
 
Prognoza
-0.8%
Poprzednio
-1.3%
Indeks mierzy zmiany w średniej wartości dziennych sprzedaży handlowych poprzez próbę sprzedawców detalicznych w skali całego kraju. Wartość sprzedaży zawiera podatki pośrednie, ale pozbawione jest zniżek. Dochody z biznesu hurtowego i sprzedaży usług nie są uwzględniane. Bada się 850 firm detalicznych. Dilerzy pojazdów mechanicznych są zawarci, poza tymi, którzy sprzedają dwuśladowe pojazdy mechaniczne. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim roku.
02:30
SVME PMI przetwórstwa
SzwajcariaCHF
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
54
Poprzednio
54.7
Indeks Managerów ds. Zakupów SVME (Schweizerischer Verband für Materialwirtschaft und Einkauf) jest wskaźnikiem wydajności gospodarczej. Mierzy poziom aktywności Managerów ds. Zakupów, którzy są badani w zakresie produkcji, zatrudnienia, inwentarzy, zamówień i danych dot. dostaw. PMI podzielony jest na odczyty dot. Przetwórstwa, Usług i przemysłów budowlanych. Odczyt powyżej 50 oznacza wzrost. Badanie opracowuje SVME we współpracy z Credit Suisse.
02:45
PMI przetwórstwa
WłochyEUR
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
53
Poprzednio
53.9
Indeks Managerów ds. zakupów (PMI) bazowany jest na comiesięcznych badaniach kwestionariuszowych wśród ostrożnie wybranych firm, które mogą dostarczyć wstępnej informacji o tym co naprawdę dzieje się w prywatnym sektorze gospodarki przez wyłapywanie zmian w takich elementach jak wynik końcowy, nowe zamówienia, poziomy akcji, zatrudnienie i ceny w sektorze przetwórczym. PMI jest pierwszym wskaźnikiem ekonomicznym dla każdego miesiąca, dostarczającym dokładny dowód na zmiany w warunkach ekonomicznych zdecydowanie przed porównywalnymi statystykami rządowymi. Indeks jest prezentowany jako indeks z wartościami od 1 do 100. Wartości pow. 50 wskazują na dobry obraz gospodarki. Jednocześnie wskaźniki poniżej 50 oznaczają, że obraz gospodarki nie jest tak korzystny. Badanie przeprowadzane jest przez Markit Economics we współpracy z ADACI (www.adaci.it).
02:50
Końcowy PMI przetwórstwa
FrancjaEUR
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
48.3
Poprzednio
48.3
Indeks Managerów ds. zakupów (PMI) oparty jest na comiesięcznym badaniu kwestionariuszowym wśród ostrożnie wybranych firm, które dostarczają wstępne wskazanie na temat tego co rzeczywiście dzieje się w gospodarce sektora prywatnego poprzez wyłapanie zmian w zmiennych takich jak produkcja, nowe zamówienia, poziomy zapasów, zatrudnienie i ceny w sektorze przetwórczym. Indeks prezentowany jest jako indeks z wartościami pomiędzy 1 a 100. Wartości powyżej 50 wskazują, że perspektywy gospodarcze są pozytywne. Dla odmiany, odczyty poniżej 50 wskazują, że perspektywy gospodarcze są mniej korzystne. Badanie przeprowadzane jest przez Markit Economics we współpracy z CDAF (www.cdaf.asso.fr). Jest to końcowa ocena.
02:55
Końcowy PMI przetwórstwa
NiemcyEUR
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
52.4
Poprzednio
52.4
Indeks Managerów Zakupu (PMI) bazowany jest na miesięcznym kwestionariuszu pytań do dokładnie wybranych firm, które dają zaawansowane wskazanie na to co dzieje się w prywatnym sektorze gospodarki poprzez wskazywanie zmian w niestałych elementach takich jak np. cena końcowa, nowe zamówienia, poziomy akcji, bezrobocie i ceny w sektorze przetwórczym. Bieżące PMI jest pierwszym wskaźnikiem ekonomicznym dla każdego miesiąca, dostarczając dokładny dowód na zmiany w gospodarce dużo szybciej niż statystyki rządowe. Indeks prezentuje się jako indeks o wartości od 1 do 100. Wartości pow. 50 wskazują na pozytywny przyszły obraz gospodarki. Jednocześnie odczyty poniżej 50 wskazują na negatywną sytuację w gospodarce. Badanie jest tworzone przez Markit Economics we współpracy z BME (www.bme.de).Jest to szacunek końcowy.
03:00
Końcowe PMI przetwórstwa
strefa euroEUR
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
51.5
Poprzednio
51.5
Indeks Managerów ds. zakupów (PMI) bazuje się na miesięcznym badaniu z kwestionariusza w ostrożnie wyselekcjonowanych firmach, które dostarczają wczesne wskazanie na to, co naprawdę dzieje się w sektorze gospodarki prywatnej, głównie przez notowanie zmian takich jak cena wyjściowa, nowe zamówienia, poziomy akcji, zatrudnienie i ceny w sektorze przetwórczym. Bieżące PMI jest pierwszym z wskaźników gospodarczym dla każdego miesiąca, dostarczając dokładnego dowodu na zmiany gospodarcze wcześniej niż w porównywalnych statystykach rządowych. Indeks jest prezentowany jako indeks z wartościami od 1 do 100. Wartości pow. 50 wskazują na pozytywny obraz gospodarki. Z drugiej strony odczyty poniżej 50 oznaczają, iż przyszły obraz jest mniej przychulny. Badanie przeprowadza Markit Economics. Jest to ocena końcowa.
03:30
Pozwolenia hipoteczne
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Kwiecień
Obecnie
 
Prognoza
67 950
Poprzednio
71 400
Pożyczki dla osób fizycznych składają się z zabezpieczanych przez nieruchomość pożyczek w funtach szterlingach (np. hipoteka) i i kredytów konsumenckich dla rezydujących w Wielkiej Brytanii osób fizycznych w funtach szterlingach, jak również pożyczki mieszkaniowe dla wspólnot mieszkaniowych w funtach szterlingach. Pokazuje liczbę i wartość pozwoleń na pożyczki zabezpieczone nieruchomościami, które są rozbierane na cel pozwolenia (np. w celu zakupu domu, ponownej hipoteki i innych celów).
03:30
Kredyt konsumencki netto
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Kwiecień
Obecnie
 
Prognoza
1.6 mld GBP
Poprzednio
1.9 mld GBP
Mierzy niespłacony debet posiadany przez konsumentów. Poziomy kredytu konsumenckiego pokrywają się z gospodarką, wzrastając podczas ekspansji gospodarczej i malejąc podczas recesji. Wzrost w kredytach konsumenckich oznacza, że konsumenci mają większe możliwości wydatkowania co może wspomóc wzrost gospodarczy. Jednakże zbyt duży debet konsumencki może spowodować zwolnienie w gospodarce jeżeli konsumenci będą zbyt obciążeni debetem.
03:30
Podaż pieniądza M4 m/m
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Kwiecień
Obecnie
 
Prognoza
0.2%
Poprzednio
-0.4%
Szeroki zbiór pieniędzy M4 mierzy zmiany w posiadanej kwocie pieniędzy poza bankami (np. obrót publicznych i nie będących bankami firm) + depozyty detaliczne banków sektora prywatnego i społeczności budowlanych + całościowe depozyty sektora prywatnego banków i społeczności budowlanych i Certyfikaty Depozytu. Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
03:30
Podaż pieniądza M4 r/r
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Kwiecień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
1.6%
Szeroki zbiór pieniędzy M4 mierzy zmiany w posiadanej kwocie pieniędzy poza bankami (np. obrót publicznych i nie będących bankami firm) + depozyty detaliczne banków sektora prywatnego i społeczności budowlanych + całościowe depozyty sektora prywatnego banków i społeczności budowlanych i Certyfikaty Depozytu. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym miesiącem w poprzednim roku.
03:30
Przetwórstwo CIPS
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
49.6
Poprzednio
49.2
Miesięczna ocena aktywności produkcyjnej i przyszłe spojrzenie. Badanie jest porównywalne z badaniem US ISM, podobnie bazowane na opiniach dyrektorów firm produkcyjnych. Managerowie ds. zakupów pytani są o przyszłe zapotrzebowanie i dostosowanie zamówień w stosunku do materiałów. Indeks sumuje opinie tych dyrektorów i daje obraz przyszłości sektora produkcyjnego. Indeks jest prezentowany jako indeks o wartości od 1 do 100. Wartości powyżej 50 wskazują na pozytywny obraz gospodarki. Odczyty poniżej 50 oznaczają natomiast, że przyszły obraz jest mniej korzystny.
08:45
Końcowy PMI przetwórstwa
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
50.5
Poprzednio
50.5
Markit U.S. Manufacturing PMI - final data. Indeks Managerów ds. zakupów (PMI) oparty jest na comiesięcznym badaniu kwestionariuszowym wśród ostrożnie wybranych firm, które dostarczają wstępne wskazanie na temat tego co rzeczywiście dzieje się w gospodarce sektora prywatnego poprzez wyłapanie zmian w zmiennych takich jak produkcja, nowe zamówienia, poziomy zapasów, zatrudnienie i ceny w sektorze przetwórczym. Indeks prezentowany jest jako indeks z wartościami pomiędzy 1 a 100. Wartości powyżej 50 wskazują, że perspektywy gospodarcze są pozytywne. Dla odmiany, odczyty poniżej 50 wskazują, że perspektywy gospodarcze są mniej korzystne. Badanie przeprowadzane jest przez Markit Economics. Jest to końcowa ocena.
09:00
Wydatki konstrukcyjne m/m
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Kwiecień
Obecnie
 
Prognoza
0.6%
Poprzednio
0.3%
„Wartość wprowadzonej konstrukcji” jest miarą wartości zainstalowanej lub wniesionej konstrukcji w danym miejscu podczas podanego okresu. Dla projektów indywidualnych zawiera to: Koszty zainstalowanych lub wzniesionych materiałów; Koszty pracy (zarówno przez wykonawcę jak i rachunek sił roboczych) i proporcjonalny podział kosztów wynajmu sprzętu budowlanego; Księgi wykonawcy; Koszt pracy architektonicznej i inżynierskiej; Różne koszty pracy na wysokości i koszty biurowe wymagalne do projektu w księdze właściciela; Odsetki i podatki płatne podczas budowy (oprócz stanowych i lokalnie własnych projektów). Całkowita wartość miejscowa w danym okresie jest sumą wartości wykonanej pracy na wszystkich trwających projektach podczas tego okresu, bez znaczenia kiedy praca nad każdym indywidualnym projektem została rozpoczęta lub kiedy dokonano zapłaty dla wykonawcy. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
09:00
ISM przetwórstwa
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
50.5
Poprzednio
50.8
Raport przetwórstwa w biznesie ISM bazuje się na danych otrzymanych od dyrektorów zakupów i dostaw w kraju. Członkostwo w Komisji Badania Przetwórstwa Biznesowego jest zróżnicowane przez NAICS, na bazie wkładu każdego przemysłu do produktu krajowego brutto (PKB). Odpowiedzi w badaniu odzwierciedlają zmiany, jeżeli jakieś pojawiły się, dotyczące bieżącego miesiąca w porównaniu z poprzednim miesiącem. Dla każdego z mierzonych wskaźników (Nowe Zamówienia, Zaległości w zamówieniach, Nowe zamówienia na eksport, Import, Produkcja, Dostawy, Inwentarze, Inwentarze klientów, Zatrudnienie i Ceny) raport ten pokazuje procent dotyczący każdej odpowiedzi, różnicę netto pomiędzy liczbą odpowiedzi w pozytywnym kierunku gospodarczym (wyżej, lepiej lub wolniej dla dostaw) i negatywnym kierunku gospodarczym (niżej, gorzej i szybciej dla dostaw) oraz indeks dyfuzji. Indeksy dyfuzji mają właściwości głównego wskaźnika i są dogodną miarą podsumowania pokazującą dominujący kierunek zmian i zakres zmian. Odczyt PMI ponad 50 procent wskazuje, że gospodarka przetwórstwa ogólnie wzrasta, poniżej 50 procent oznacza, że ogólnie spada. Raport przetwórstwa w biznesie ISM publikowany jest comiesięcznie przez Institute for Supply Management.
13:00
Beige Book
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
01.06.2016
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-
Raport ten, znany jako Beżowa Księga, publikowany jest osiem razy w roku. Każdy Bank Rezerw Federalnych zbiera niepotwierdzone informacje nt. bieżących warunków gospodarczych w ich rejonie poprzez raporty od dyrektorów banków i oddziałów oraz rozmów z kluczowymi kontaktami biznesowymi, ekonomistami, ekspertami ds. rynku oraz innych źródeł. Beżowa księga podsumowuje te informacje z podziałem na rejon i sektor. Ogólne podsumowanie raportów z dwunastu rejonów przygotowywane jest rotacyjnie przez wyznaczony Bank Rezerw Federalnych.
20:30
Sprzedaż detaliczna m/m
AustraliaAUD
Okres
Kwiecień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0.4%
Ten wskaźnik mierzy całość sprzedaży dóbr i usług w sklepach detalicznych w Australii. Ponieważ duża część wydatków konsumpcyjnych jest wliczana w ten wskaźnik, daje dobry obraz sytuacji wydawania pieniędzy przez konsumentów, które zaliczą się do PKB (Produkt krajowy brutto). Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
20:30
Bilans handlowy
AustraliaAUD
Okres
Kwiecień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-2.2 mld AUD
Wskaźnik ten pokazuję różnicę (w AUD) pomiędzy importowany, a eksportowanymi dobrami oraz usługami podczas badanego miesiąca. Jest to największy składnik bilansu płatniczego kraju. Gdy krajowy eksport jest większy niż import, występuje nadwyżka handlowa. Podobnie jeżeli import jest większy niż eksport, występuje deficyt handlowy. Kraje o dużej niestabilności nie są samowystarczalne – albo dlatego, że kładą duży nacisk na rynki zagraniczne w kwestii zakupu ich dóbr (w przypadku nadwyżki), albo dlatego, że nie produkują wystarczającej liczby dóbr aby spełnić zapotrzebowanie (w przypadku deficytu).

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Avus Capital nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Ostrzeżenie o ryzyku